TAF

TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Hva er TIF?

Moderne samfunnsliv er utenkelig uten mekaniske fag. Hele den industrielle sivilisasjon er bygget opp av fagfolk som stadig har utvikla og bedret verktøyene, hjelpemidlene og dagligvarene våre. Produkta spenner vidt – fra maskiner, motorer, kraner, pumper og skip til de minste deler innen elektronikk og urverk. I hverdagen møter vi mekaniske produkter over alt.

Du som velger ei utdanning innen TIF må lære å mestra metodene i faget, verktøy, maskiner, måleinstrument og annet utstyr som er nødvendig for å utføre de mange oppgavene som faget krever.

 • Studieforløp

  4 år

 • Fagbrev

  CNC-operatør, industrimekaniker, industrirørlegger, platearbeider, sveiser, verktøymakar

Elevar fortel


Program

Sveiser

Som sveiser kan du få jobb i små og store bedrifter innenfor kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet og skipsbygging. Som sveiser skal du kunne utføre sveisearbeid på konstruksjoner av metallisk materiale ved hjelp av ulike sveisemetoder.

Sveiseren arbeider med alt fra de minste elektronikkdeler til de største stålkonstruksjoner. I dag benytter en moderne maskiner med datastyring til arbeid som før var vanskelig og stilte store krav til god fysikk.

Som sveiser må du planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppdrag selvstendig, men også samarbeide med andre.

Det er i dag stor etterspørsel etter fagfolk i faget.

CNC-operatør

Som CNC-operatør kan du få jobb i små og store bedrifter innenfor kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet og skipsbygging. Det blirt stilt store krav til dagens CNC-operatør, og han/hun bør være nøyaktig og ha interesse for maskiner og datautstyr. I dag bruker en datastyrte verktøymaskiner til å lage mekaniske deler til maskiner og utstyr av alle slag. Du må også planlegge og programmere arbeidet i verktøymaskinene.

CNC-operatørfaget og den tilhørende teknologien endrer seg fort, og dette er med på å gjøre faget både utfordrende og spennende. Derfor må maskinarbeideren til en hver tid oppdateres i samsvar med utviklinga innen data og annet utstyr. Det er i dag stor etterspørsel etter fagfolk i CNC-operatørfaget.

Industrimekanikar

Som industrimekaniker kan du få jobb i små og store bedrifter innenfor kjemisk og mekanisk industri, i oljeverksomhet og skipsbygging. Industrimekanikeren lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr av ulikt slag. Du må kunna skifte komponenter på maskiner og bygge dem om.

Du må kunna utføre enklere maskinarbeid og sammenføyingsarbeid. Du må også ha kjennskap til hydrauliske, pneumatiske og elektriske styresystem for maskineri. Du må kunne arbeide selvstendig, men også sammen med andre.

Som industrimekaniker må du ha god faglig innsikt og evne til helskaplig tenking og tverrfaglig samarbeid.

Industrirørlegger

Som industrirørlegger kan du få jobb i små og store bedrifter innenfor kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet og skipsbygging. Arbeidsområdene varierer fra sted til sted og mellom bransjene, alt etter hva slags produksjon, maskinutstyr, arbeidsfordeling og organisasjonsform de har.

Industrirørleggeren må blant annet:

 • Arbeide med rør som skal føre gass, damp, luft, olje, kjemiske væsker og lignende
 • Montere utstyr som ventiler og lignende inn i røropplegga.
 • Montere automatiske styringsanlegg.
 • Arbeide selvstendig, men også sammen med andre.
 • Ha god faglig innsikt og evne til helhetlig tenking og tverrfaglig samarbeid.

Platearbeider

Som platearbeider kan du få jobb i små og store bedrifter innenfor kjemisk og mekanisk industri, i oljevirksomhet og skipsbygging. I store bedrifter er arbeidsoppgavene mer spesialiserte enn i mindre bedrifter. Som platearbeider arbeider du i hovedsak med tilvirking og sammenbygging av detaljer og konstruksjoner. Du skal kunne forme plater, profiler og rør i ulike maskiner. Du skal holde ved like og bygge om konstruksjoner, og du får enkle sveiseoppdrag i samband med sammenbygging og montasje. Du må planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppdrag selvstendig.

Det er i dag stor etterspørsel etter fagfolk i faget.

Ta kontakt

 • Besøksadresse

  Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø,
  Kvernhusmyrane 2, 5916 Isdalstø

 • Postadresse

  Knarvik vidaregåande skule,
  Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø

Nettside levert av: Digital Creations AS