Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/5/t/tafno/www/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
TAF-Helsefag – TAF – Tekniske og Almenne Fag
TAF

Helse- og oppvekstfag

Fagbrev + studiekompetanse


Studerer du TAF-Helse får du både fagbrev som helsefagarbeider, og studiekompetanse slik at du kan studere vidare ved høgskuler og universitet.

I 2007 sette Knarvik vidaregåande skule i gong eit nytt TAF-tilbod. Dette nye undervisningstilbodet tek utgangspunkt i TAF-modellen. På same måte som innanfor mange tekniske fagområde har vi sett at det er eit behov for ungdom som har bakgrunn frå arbeid på grunnplanet i helseinstitusjonar. Vi ønskjer å gje eit tilbod om studiekompetanse og fagbrev i helsearbeidarfaget.

Studiekompetansen

Inkludert i studiekompetansen ligg også dei faga som er naudsynte for at ein skal kunna koma inn på medisinstudiet (d.v.s. Matematikk MR1, Fysikk 1, Kjemi 1 og Kjemi 2). Ver merksam på at sjølv om du har dei faga som krevst for å koma inn på medisinstudiet, er krava til karakterar svært høgt i alle fag. I tillegg vil mange som søkjer medisinstudiet måtta samla tilleggspoeng ved å ta fleire fag enn minimumskravet.

Med studiekompetanse oppnådd gjennom TAF Helse vil du også kunna søka på sjukepleiar-, bioingeniør-, faramasi- og fysioterapiutdanninga.

 • Studieforløp

  4 år
 • Fagbrev

  Helsearbeiderfaget
 • Fordeling arbeid/skule 1.-3. år

  Tre dagar i veka på skule, to i praksis.

 • FORDELING ARBEID/SKULE 4. ÅR

  To dagar i veka på skule, tre i praksis.

Organiseringa av undervisninga

1. og 2. året er elevane ute i praksis 2-dagar og 3-dagar på skulen ( lærlingløn i 2-dagar; for tida i bedrift)3. året er dei lærlingar og er ute i praksis 2-dagar og 3-dagar på skulen (lærlingelønn for heile veka)4. året er dei lærlingar og er ute i praksis 3-dagar og 2-dagar på skulen (lærlingelønn for heile veka)

Praksisplassar

Praksisplassane er i ulike helseinstitusjonar i kommunane, sjukeheimar, heimesjukepleie, bustader for utviklingshemma og verna bedrifter. Planane seier at lærlingen skal ha praksis i sjukehus. Eleven fylgjer programområda for VG1-helse og sosialfag og VG2-helsearbeiderfag. Etter at eleven har fått godkjendt skule og læretid, har han fagbrev som helsefagarbeider.

ELEVAR FORTEL:


Her fortel nokre TAF-elevar frå helse om sin kvardag på TAF/YSK:

Ta kontakt

 • Besøksadresse

  Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø,
  Kvernhusmyrane 2, 5916 Isdalstø

 • Postadresse

  Knarvik vidaregåande skule,
  Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø

Nettside levert av: Digital Creations AS