TAF-Byggfag

TAF

Byggfag

Bygg- og anleggsteknikk

Når du ser deg rundt, vil du oppdaga at alt som er med å forma den fysiske strukturen i eit moderne samfunn, er grunnlagt på kompetanse som kjem frå grunnkurs byggfag. 

Bygging av private boligar, offentlege bygg, vegar, vatn- og avløypsanlegg, tunnellar, oljeinstallasjonar i betong, bruer og mykje anna. Etter kvart som trendar og byggeskikk endrar seg, vil handverkararane innan bygg- og anleggsteknikkfaga vera med å prega dei kvardagslege eller monumentale byggverka der vi bur og arbeider.

For alle faga fra bygg- og anleggsteknikk gjeld det at du bør ha godt handlag og praktisk sans, og du bør kunna arbeida selvstendig og nøyaktig. Du bør også kunna arbeida i gruppe, ettersom gjennomføringa av byggeprosjekta ofte krev nært samarbeid mellom dei ulike yrkesutøvarane.

Dersom du ønskjer ein karriere i entreprenørbransjen, bør du velja bygg- og anleggsteknikk. Anten du vil arbeide som fagarbeidar eller tar sikte på høgare studiar innan ingeniørfaga, vil byggfag vera det beste utgangspunktet. For deg som er skapande og likar å se ting voksa fram, byr denne bransjen på ubegrensa mogelegheiter.

For alle faga fra bygg- og anleggsteknikk gjeld det at du bør ha godt handlag og praktisk sans, og du bør kunna arbeida selvstendig og nøyaktig. Du bør også kunna arbeida i gruppe, ettersom gjennomføringa av byggeprosjekta ofte krev nært samarbeid mellom dei ulike yrkesutøvarane.

Dersom du ønskjer ein karriere i entreprenørbransjen, bør du velja bygg- og anleggsteknikk. Anten du vil arbeide som fagarbeidar eller tar sikte på høgare studiar innan ingeniørfaga, vil byggfag vera det beste utgangspunktet. For deg som er skapande og likar å se ting voksa fram, byr denne bransjen på ubegrensa mogelegheiter.

4 år

Betongfaget, tømrerfaget, stillasfaget

Program

En støpt konstruksjon vil normalt ikke holde om det ikke er lagt i armering, og dette er jernbinderen sin oppgave. Jernbinderen kapper, bøyer, regner ut og legger armeringsstålet på rett plass i konstruksjonen. I dag er de bærende bygningsdelene armert betong i de fleste større bygninger og anlegg.

Jernbinderen må kunne bygge opp en armeringsstasjon i samsvar med riggeplan for byggjeplassen eller anlegget, være med på å reparere skader i betongkonstruksjoner og kunne bruke alle typer verktøy og maskiner som blir benyttet i armeringsarbeidet. Jernbinderen skal også kunne byggj ulike typer forskalinger og kunne arbeide med betong.

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

  • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
  • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger
  • lafting
  • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
  • tegnings- og konstruksjonsforståelse
  • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser