Studieforløp

Studieforløp


Fra søknad til arbeidsliv

Inntak

01

Send søknad

Send søknad på eige søknadsskjema innan fristen. Hugs å fylle inn karakterane fra 1. termin. NB! Det er ikkje desse karakterane som me ser på ved inntak.

Pass på at du skriv på ditt mobiltelefonnummer og di epostadresse.

Søknadsskjema

02

Skulen sender standpunktkarakter

Pass på at skulen sender inn dine standpunktkarakterar i slutten av mai/starten av juni.

03

Rangering

Søkjarane vert rangert etter karakter av Knarvik vidaregåande skule. Me legg stor vekt på matematikk og naturfag.

04

Intervju

Søkjarane vert fordelt til intervju av styret i TAF-rådet. Dei prøver så langt råd er å finne bedrifter som ikkje ligg for langt borte frå der du bur. Innkalling til intervju får du via SMS.
Dei som kjem til intervju, får garantert to intervjuer (unntak: TAF-HO der nokon av søkjarane berre får tilbod om intervju i heimkommunen. Men her er det mogleg å ynskje intervju i Bergen kommune eller hjå Helse Bergen).
Intervjua vert gjennomført fyrst på TAF-EL, TAF-TP og TAF-HO. Intervjua på TAF-BA vert gjennomført til slutt. Søkjarane på TAF-EL og TAF-TP kan få tilbod om intervju her også om dei  ikkje er innstilt til plass på førstevalet sitt. 

05

Prioriteringar

Etter intervjua sender du di prioritering av bedrifter til Knarvik vidaregåande skule (Dette gjelder TAF-TP og TAF-EL. TAF-rådsstyret drøfter søkjarens og bedriftas prioriteringar og kjem med si innstilling som vert sendt til Hordaland Fylkeskommune. Det er Hordaland Fylkeskommune som tek inn elevar til vidaregåande utdanning og du vil få melding herfrå om kva utdanning du kjem inn på. Dette skjer samtidig med alle andre søkjarar til vidaregåande utdanning i Hordaland).
På TAF-BA og TAF-HO vert søkjarane handsama rett etter at intervjua er avslutta. Også her vert bedriftas innstilling sendt til Hordaland fylkeskommune.

Lurer du på noe angående søknad og opptak?

Ta kontakt

Studier

Elev og lærling

TAF-modellen fører deg i løpet av 4 år fram til både studiekompetanse og fagbrev. Under utdanninga kombinerer du arbeid i bedrift med å gå på skule. Dei første to åra har du status som elev, dei to siste er du lærling med lærekontrakt.

1. og 2. skuleår

3 dagar i veka

2 dager i veka

30% / 2 dager

Elev

3. skuleår

3 dagar i veka

2 dager i veka

30% / 5 dager i veka 1. halvår (lærlingar på BA får løn for produserte timar i bedrift)
40% / 5 dager i veka 2. halvår (lærlingar på BA får løn for produserte timar i bedrift)

Lærling

4. skuleår

2 dagar i veka

3 dager i veka

50% / 5 dager i veka 1. halvår (lærlingar på BA får løn for produserte timar i bedrift)
80% / 5 dager i veka 2. halvår (lærlingar på BA får løn for produserte timar i bedrift)

Lærling

Fagprøve og eksamen

Utdanninga Tekniske og allmenne fag sikrer deg en kombinert teoretisk og praktisk opplæring. Etter 4 år går du ut av den videregående skolen med dobbel kompetanse – med både fagbrev og studiekompetanse. Du står helt fritt i forholdet til den bedriften du har samarbeidet med og kan avbryte forholdet når utdanninga på TAF er ferdig. Du kan også fortsette samarbeidet med bedriften dersom begge parter ønsker dette. Det kan være som fagarbeider eller i andre stillinger som krever høyere utdanning.
Fagbrevet kvalifiserer deg for å gå inn som fagarbeider i en bedrift innen faget ditt.
Studiekompetansen – med full fordypning i matematikk og fysikk – gir deg grunnlag for opptak til alle universiteter og høyskoler. Med et TAF-vitnemål i lommen står derfor de aller fleste dørene åpne for deg, dersom du ønsker å ta videre utdanning.

Vidare utdanning

Etter 4 år som TAF-elev kan du velge mellom mange yrkes- og utdanningsveier.TAF-utdanninga gir bl.a. grunnlag for opptak til:

Universitet
Høyskoler
Ingeniørhøgskoler
NTNU i Trondheim
Universitet og høyskoler i utlandet

Studentkontrakt
Hvis du ønsker å studere videre, kan du søkje bedrifta om stipend (Studentkontrakt).
Denne kontrakten gir deg bl.a. økonomisk støtte, sikrer deg arbeid i ferier, gir deg anledning til å gjennomføre prosjektoppgaver ved bedrifta og arbeid etter at utdanninga er ferdig. Stipendet varierer frå bedrift til bedrift.
Bindingstid
TAF-studenter med studentkontrakt med bedriften, vil normalt få en bindingstid etter at studiet er avsluttet.

Ta kontakt

  • Besøksadresse

    Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø,
    Kvernhusmyrane 2, 5916 Isdalstø

  • Postadresse

    Knarvik vidaregåande skule,
    Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø

Nettside levert av: Digital Creations AS