TAF

UNIKT VIDERGÅENDE SKULETILBODVED KNARVIK VIDAREGÅANDE SKULE

TO UTDANNINGAR PÅ FIRE ÅR


Fagbrev

Praktisk erfaring i bunn

To til tre dagar i veka arbeider du i ein bedrift, og tar til slutt fagbrev. Dette gjev deg fagleg tyngde ved vidare studiar.

Studiekompetanse

Klar for videre studier

To til tre dagar i veka går du på skule og tar realfaga som trengs for vidare studiar på høgskular og universitet.

Opplæringa på TAF skjer i samarbeid mellom Knarvik vidaregåande skule og lokalt næringsliv, både privat og offentleg. Etter 4 år oppnår du dobbel kvalifikasjon: Både fagbrev og studiekompetanse med fordjupning i matematikk og fysikk.

Dei to fyrste åra går du tre dagar på skule og arbeider to dagar i bedrift. Dei to siste åra er du lærling med lærekontrakt. Tredje året er fordelinga mellom skule og bedrift som i dei fyrste, medan du er i bedrift 3 dagar i veka det siste året. Etter 4 år avsluttar du opplæringa i bedrift med fagprøve.

Med faglig kompetanse, fagbrev og studiekompetanse er du godt forberedt til å kunne studere videre ved alle høyskoler og universiteter i inn- og utland.

TAF-INTERVJU VÅREN 2019


Knarvik vidaregåande skule innhentar standpunktkarakterane til dei som har søkt TAF.

Dei som er aktuelle for intervju, vil få ei innkalling til intervjuet på SMS. Dei som blir tatt inn, vil få melding om dette ved det ordinære inntaket som ein får via SMS frå Hordaland fylkeskommune 6. juli.

Dei som ikkje får plass på TAF, vil då få melding om
kva skule dei har kome inn på.

Datoar/tidsrom for TAF-intervjua:

 • BA, Bygg og anleggsteknikk
  Torsdag 21. juni kl 10.
  Alle intervjua er lagt til Knarvik vidaregåande skule

 • EL, Elektrofag
  Torsdag 14. og fredag 15. juni
  Intervjua vert gjennomført i bedrift.

 • HO, Helse- og oppvekstfag
  Intervjua er lagttil perioden 14.-22. juni.
  Intervjua vert gjennomført i kommunane.

 • TP, Teknikk og industriell produksjon
  Torsdag 14. og fredag 15. juni
  Intervjua vert gjennomført i bedrift.

KVIFOR VELJE TAF?


GRUNNLAG

Du får eit grunnlag for høgare utdanning

DOBBEL KOMPETANSE

Du får både fagbrev og studiekompetanse, med fordjuping i realfaga matematikk, fysikk og kjemi

SJØLVSTENDIG
Du lærer å arbeida sjølvstendig etter eigne planar
SAMARBEID

Du lærer å samarbeida

REDUSERTE UTGIFTER

Bedriftene betalar alle utgifter i samband med utdanninga

LØNN

Du får løn etter gjeldande reglar

PROGRAMFAG


Dei ulike TAF-linjene

Dei ulike TAF-modellane er like i oppbygging, men det er ulike programfag og kombinasjonar innan realfaga matematikk, fysikk og kjemi. Velg ei linje for å sjå fag- og timefordeling, samt anna informasjon om dei ulike TAF-programma.

TAF-Byggfag

Betongfaget, tømrerfaget

TAF-Elektrofag

Produksjonselektronikerfaget, tavlemontørfaget, automasjonsfaget

TAF-Helsefag

Helsearbeiderfaget

TAF-Industriell produksjon

CNC-operatør, industrimekaniker, industrirørlegger, platearbeider, sveiser

Ta kontakt

 • Besøksadresse

  Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø,
  Kvernhusmyrane 2, 5916 Isdalstø

 • Postadresse

  Knarvik vidaregåande skule,
  Juvikstølen 9, 5916 Isdalstø

Nettside levert av: Digital Creations AS